Poniedziałek  –   20   maja  2024 N.M.P. Matki Kościoła

  7.00 –    + Andrzeja Grochalaka – od uczestników pogrzebu.

16.30 –    + Mariannę Urbańską – greg. 20.

16.30 –    + Jana Podgórskiego – od uczestników pogrzebu.

18.00 –    + Sławomira Gajdę – greg. 20.

18.00 –    + Ewę, Stanisława Świstaków, Krystynę, Jerzego Gwiazdów, Wacława Reka.

 Wtorek     –   21   maja  2024 

17.00 –    + Mariannę Urbańską – greg. 21

17.00 –    + Reginę Iłżecką – od uczestników pogrzebu.

17.00 –    Z okazji 40 rocz. urodzin ks. Daniela Glibowskiego o błog. Boże, opiekę Matki Bożej i obronę św. Michała Archanioła.

18.00 –    + Marię Sambor – od uczestników pogrzebu.

18.00 –    + Sławomira Gajdę – greg. 21.

18.00 –    + Wojciecha Starzyńskiego – od sąsiadów i przyjaciół z dzieciństwa.

 Środa    –    22   maja  2024

17.00 –    + Mariannę Urbańską – greg. 22.

17.00 –    + Annę Romanowską – od uczestników pogrzebu.

18.00 –    + Sławomira Gajdę – greg. 22.

18.00 –    + Elżbietę Rysiewską – od uczestników pogrzebu.

Czwartek  –   23  maja  2024

17.00 –    + Mariannę Urbańską – greg. 23.

17.00 –    + Walentego, Józefę, Wacława, Tadeusza Kwaczyńskich.

18.00 –    + Konrada Gniadkowskiego – od uczestników pogrzebu.

18.00 –    + Sławomira Gajdę – greg. 23.

 Piątek      –    24   maja 2024

17.00 –    + Urszulę Kaczmarczyk – od sąsiadów.

17.00 –    + Mariannę Urbańską – greg. 24.

18.00 –    + Teresę Wydra – od uczestników pogrzebu.  

18.00 –    + Sławomira Gajdę – greg. 24.

 Sobota    –   25   maja  2024

17.00 –    + Mariannę Urbańską – greg. 25.

17.00 –    + Jadwigę Boczek – z okazji Dnia Matki.

18.00 –    + Sławomira Gajdę – greg. 25.

18.00 –    W 33 rocz. święceń kapłańskich ks. Proboszcza.

 NIEDZIELA  –   26   MAJA   2024 

  7.00 –    + Teresę Wydra – od uczestników pogrzebu.  

  9.00 –    + Mariannę, Jana Kozestańskich, zm. z rodz. Kozestańskich.

  9.00 –    + Bronisławę, Józefa Sułków, zm. z rodz. Dabińskich.

  9.00 –    + Mariannę Urbańską – greg. 26.

10.00 –    I komunia święta.

12.00 –    W int. Rycerzy Kolumba.

12.00 –    W 25 rocz. urodzin Bartłomieja o błog. Boże, potrzebne łaski.

18.00 –    + Sławomira Gajdę – greg. 26.