Poniedziałek  –   10   czerwca  2024

17.30 –    + Annę, Kazimierza Jarząbków, Reginę, Antoniego, Jana Kotlińskich, Janinę, Józefa, Jana, Jadwigę Bilskich, Dorotę Słowik.

17.30 –    + Małgorzatę Bąk – Burzyńską – od Alicji Parszewskiej.

18.00 –    + Józefa Bogusza – greg. 10.

18.00 –    + Albina Gębkę – od uczestników pogrzebu.

 Wtorek     –   11   czerwca  2024 

17.30 –    + Ryszarda Kłosińskiego – od uczestników pogrzebu.

17.30 –    + Elżbietę Rysiewską – od uczestników pogrzebu.

18.00 –    + Edwarda Nować.

18.00 –    + Józefa Bogusza – greg. 11.

 Środa    –    12   czerwca  2024

17.30 –    + Mikołaja w 28 rocz. śm., Wiktorię w 4 rocz. śm., zm. z rodz. Piskowków.

17.30 –    + Wojciecha Starzyńśkiego – od uczestników pogrzebu.

18.00 –    + Józefa Bogusza – greg. 12.

18.00 –    + Annę Romanowską – od uczestników pogrzebu.

 Czwartek  –   13   czerwca 2024

17.30 –    + Teresę Michalską, Zofię, Jana Czekaj, Kazimierę, Czesława Suliszów.

17.30 –    + Urszulę Kaczmarczyk – od sąsiadów.

18.00 –    + Marię Sambor – od uczestników pogrzebu.

18.00 –    + Józefa Bogusza – greg. 13.

 Piątek      –    14   czerwca 2024

17.30 –    + Helenę, Tadeusza Urbańskich.

17.30 –    + Jana Piwońskiego w 30 rocz. śm. i zm. z rodz.

18.00 –    + Józefa Bogusza – greg. 14.

18.00 –    W int. Wiktorii Wnuk z racji urodzin.

 Sobota    –   15   czerwca  2024

17.00 –    + Henryka Duszę w 1 rocz. śmierci.

17.00 –    + Józefa Bogusza – greg. 15.

18.00 –    W int. Apostolstwa Dobrej Śmierci.

18.00 –    + Wacława Pieczeniaka w 8 rocz. śmierci.

 NIEDZIELA  –   16   CZERWCA   2024 

  7.00 –    W 80 rocz. urodzin Alicji Kwiecień..

  9.00 –    + Wandę, Michała, Irenę, Józefa Bobryków.

  9.00 –    + Stanisławę Pękała, Adama Markiewicza, Mariannę, Józefa Grzebała, Teresę Grzebała.

  9.00 –    + Wandę, Albina, Mariannę, Jana Gębka, Helenę, Władysława Mrozowiczów.

10.30 –    W int. Elżbiety z racji urodzin.

12.00 –    W int. Marii i Jana w 65 rocz. ślubu.

18.00 –    + Józefa Bogusza – greg. 16.