1. 31 maja 1987 – poświęcenie Obrazu Matki Bożej Bolesnej, Krzyża, placu i pierwsza Msza święta sprawowana przez ks. bpa Edwarda Materskiego

2. 4 października 1987 – poświęcenie kaplicy przez ks. bpa Edwarda Materskiego i erygowanie parafii pw. Matki Bożej Bolesnej w Radomiu

3. 18 października 1987 – założenie pierwszego Kółka Żywego Różańca przez Janinę Słomkę przy nowo powstałej parafii

4. 21 lutego 1988 – rozpoczęcie peregrynacji kopii Obrazu Matki Bożej Jasnogórskiej

5. 4 marca 1988 – założenie Wspólnoty Krwi Chrystusa – pierwszą prezeską została Feliksa Siewierska

6. 15 września 1991 – uroczyste zawieszenie dzwonu

7.  wrzesień 1992 – poświęcenie sztandaru Wspólnoty Krwi Chrystusa – uroczystość odbyła się z udziałem krajowego Moderatora Wspólnoty ks. Winfreda Wermetera

8. 28 maja 1993 – poświęcenie dzwonu

9. 4 października 1995 – poświęcenie krzyża pod budowę kościoła w Parku Obozisko przez ks. bpa Edwarda Materskiego

10. 8 października 1995 – uroczysta droga krzyżowa prowadzona przez ks. Wiesława Taraskę na miejsce poświęcone pod budowę kościoła i uroczysta Msza święta pod przewodnictwem ks. bpa Edwarda Materskiego z poświęceniem placu

11. 4 października 1997 – obchody 10-lecia istnienia parafii

12. 30 listopada - 5 grudnia 1997 – pierwsze misje święte w parafii (poświęcony został wówczas nowy krzyż k/ kaplicy)

13. 15 września 1998 – parafialny odpust z udziałem rektora seminarium duchownego w Radomiu ks. Wacława Depo

14. 15 maja 1999 – święcenia kapłańskie w Krakowie pierwszego kapłana z parafii – o. Bazylego Jacka Mosionka

15. 14 września 1999 – pierwsza procesja w święto Podwyższenia Krzyża Świętego

16. 4 czerwca 2000 – poświęcenie placu przy kaplicy pod budowę nowego kościoła (obecnie się budującego) przez ks. bpa Stefana Siczka

17. 7 czerwca 2000 – 25-lecie kapłaństwa proboszcza ks. Jerzego Szpytmy

18. 25 lipca 2000 – autosacrum z udziałem ks. bpa Jana Chrapka

19. 13-15 września 2000 – nawiedzenie parafii przez Figurę Maryi Świętej Bożej Rodzicielki

20. wiosna 2001 – rozpoczęcie budowy nowego kościoła

21. 15 września 2001 – kustosz z amerykańskiej Częstochowy gościem uroczystej Mszy świętej odpustu parafialnego

22. lato 2001 – poświęcenie i zawieszenie drugiego dzwonu

23. 7 czerwca 2005 – 30-rocznica święceń kapłańskich proboszcza ks. Jerzego Szpytmy

24. maj 2006 – funkcję Prezesa Wspólnoty Krwi Chrystusa obejmuje p. Maria Zakrzewska

25. 9-10 maja 2006 – peregrynacja Kopii Obrazu Matki Bożej Jasnogórskiej – ks. proboszcz Jerzy Szpytma zawierzył całą parafię wszystkie rodziny Matce Boże Częstochowskiej podczas uroczystej Mszy świętej

26. październik 2006 – uruchomienie internetowej strony parafii Matki Bożej Bolesnej w Radomiu

27. kwiecień 2007 – funkcję prezesa Kółek Żywego Różańca obejmuje p. Jadwiga Jarosz

28. 9-10 maja 2007 – I rocznica peregrynacji Kopii Obrazu Jasnogórskiego

29. 24 czerwca 2007 – pożegnanie pierwszego proboszcza ks. Jerzego Szpytmę, organizatora parafii Matki Bożej Bolesnej

30. 1 lipca 2007 – powitanie nowego proboszcza ks. Gabriela Marciniaka.

31. 16 września 2007 – uroczysta Msza święta w murach budującego się kościoła i odpust parafialny Matki Bożej Bolesnej oraz pierwszy festyn parafialny „Radośni razem”

32. 7 października 2007 r. – 20-lecie istnienia parafii – uroczysta Msza święta z udziałem  ks. bpa Adama Odzimka

33. 27 grudnia 2007 – koncert zespołu Golec u’Orkiestra w katedrze radomskiej zorganizowany przez parafię Matki Bożej Bolesnej

34. 2 lutego 2008 – rozpoczęcie peregrynacji kopii Obrazu Jasnogórskiego w rodzinach parafii

35. 25 maja 2008 – powstanie grupy modlitewnej Apostolstwa Dobrej Śmierci

36. 14 września 2008 – II festyn rodzinny "Radośni Razem"

37. 1 lutego 2009 – zakończenie peregrynacji Obrazu Matki Bożej w rodzinach naszej parafii

38. 18-26 kwietnia 2009 – pielgrzymka parafialna do Francji

39. 2 maja 2009 – wciągnięcie w Święto Flagi na maszt przy budującym się kościele flagi państwowej i pierwszy wiosenny festyn parafialny

40. 21 lutego 2010 – rozpoczęcie cyklu koncertów „Wielkopostne Spotkania Pasyjne” – Jazzowe Gorzkie Żale

41. 27 lutego 2010 – rozpoczęcie działalności Parafialnego Klubu Seniora

42. 10-18 kwietnia 2010 – pielgrzymka parafialna do Włoch

43. 29 kwietnia – 1 lipca 2010 – Rekolekcje Ewangelizacyjne Odnowy w Duchu Świętym

44. 2-30 maja 2010 – Wielka Majówka – niedzielne spotkania festynowe

45. 20 stycznia 2011 – powstanie Rady Rycerzy Kolumba 15216 im. św. Kazimierza Jagiellończyka Królewicza

46. 16 kwietnia 2011 – otwarcie sezonu rowerowego i przekazanie przez Radę Rycerzy Kolumba 25 rowerów świetlicom

47. 30 kwietnia - 3 maja 2011 – pielgrzymka parafialna do Rzymu na uroczystości beatyfikacji Sługi Bożego Papieża Jana Pawła II

48. 15-16 października 2011 – peregrynacja kopii wizerunku Matki Bożej z Guadalupe w Meksyku zorganizowana przez Rycerzy Kolumba

49. 6 stycznia 2012 - I Orszak Trzzech Króli w Radomiu

50. 6-13 sierpnia 2012 - I pielgrzymka służb mundurowych z grupą nr 7 z Oboziska

51. 23-30 września 2012 – misje parafialne przed jubileuszem 25-lecia istnienia parafii

52. 30 września 2012 – 25-lecie parafii – uroczysta Jubileuszowa Msza święta z udziałem ks. bpa Henryka Tomasika

53. 10-18 października 2012 – parafialna pielgrzymka do Ziemi Świętej

54. 8-22 października 2013 - pielgrzymka do Sanktuariów Maryjnych Eoropy.

55. 23-28 marca 2014 - renowacja Misji świętych

56. 2 kwietnia 2014 - rozpoczęcie montażu więźby dachowej

57. 13 kwietnia 2014 - poświęcenie sztandaru Jana Pawła II

58. 25-29 kwietnia 2014 - pielgrzymka parafialna na uroczystość kanonizacji bł. Jana Pawła II

59. 21 listopada 2014 - montaż krzyża i wieżyczki na dachu kościoła

60. 3 maja 2015 - pierwsza majówka po parafii

61. 21 czerwca 2015 - msza św. w nowym kościele na zakończenie budowy stanu surowego nowej świątyni

62. 27 września 2015 - wizytacja kanoniczna ks. bpa ordynariusz Henryka Tomasika

63. 25-26 października 2015 - rekolekcje ewangelizacyjne "Dotknij Miłosierdzia"

64. 29 marca - 2 maja 2016 - pielgrzymka piesza do Santiago de Compostella z racji 25 lecia święceń kapłańskich ks. Proboszcza

65. 26 maja 2016 - 25 lecie święceń kapłańskich ks. Proboszcza

66. 14-23 października 2016 - pielgrzymka parafialna do Ziemi świętej i Jordanii.